GDPR

Prezenta informare este făcută în scopul de a indica persoanelor supuse colectării datelor cu caracter personal modalitatea de colectare, scopul și durata în care datele cu caracter personal sunt procesate. Astfel, prezenta informare se adresează tuturor persoanelor ce accesează site-ul www.infozilnic.ro.

Prezenta informare reglemntează modalitatea de procesare și utilizare a datelor cu caracter personal de către entitatea Blaj Law și de către partenerii acestuia din punct de vedere administrativ și juridic.

Datele cu caracter personal reprezintă informații referitoare la o persoană fizică ce poate fi identificată prin codul numeric personal, nume, adresă, data nașterii, număr de telefon, e-mail, date de identificare, ip-ul serverului de pe care se conectează, locație gps. Aceste date sunt colectate în momentul în care se accesează site-ul, este completată o secțiune de contact sau de preluare a informațiilor de pe site, este trimis un contract în mod online sau în momentul în care are loc o video-conferință ori o conversație telefonică. 

Accesarea site-ului hhtp://www.infozilnic.ro presupune faptul că serverul înregistrează automat viteza de pe site, iar înregistrarea procesează în mod automat o serie de date cu caracter digital precum adresa de ip, numărul de accesări precum și modul în care s-a efectuat accesarea paginii.

Scopul colectării

Orice persoană poate accesa site-ul în vederea consultării conținutului cu caracter documentar sau informativ precum și în vederea analizei serviciilor juridice puse la dispoziție pe arii și domenii diferite.

Astfel, prin accesarea site-ului, persoanele interesate pot beneficia și de serviciile juridice puse la dispoziție, mai exact prin completarea formularului de contact pus la dispoziție pe site sau prin accesarea unei consulații online.

Datele colectate vor conține, numele, prenumele, data nașterii, domiciliul, telefonul, adresa de e-mail și imagini.

Persoanele interesate de o carieră în domeniul juridic pot depune atât cv-uri cât și scrisori de intenție prin intermediul site-ului, caz în care sunt colectate datele cu caracter personal în vederea selectării persoanelor și stabilirea interviurilor.

Scopul prelucrăii datelor sunt susținute de interesul legitim în desfășurarea activității precum și consimțământul persoanei vizate.

Astfel, în urma colectării datelor, acestea pot fi folosite în vederea încheierii unor contracte de asistență juridică și ulterior în vederea formulării de cereri și excepții, contracte sau alte acte juridice. Avocatul devine reprezentatul ales al persoanei care îl contactează în urma încheierii contractul de asistență juridică.

Perioada de stocare a datelor

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate în vederea realizării scopurilor prevăzute mai sus se efectuează în conformitate cu scopul profesiei de avocat. 

În cazul persoanelor ce accesează site-ul în vederea documentării, serverul va stoca datele predefinite pentru perioada de timp stabilită în vederea analizării datelor și externalizate conform termenilor și condițiilor de funcționare a acestuia.

În cazul persoanelor ce accesează site-ul în vederea obținerii serviciilor juridice, stocarea se va face în conformitate cu normele prevăzute de statutul și legea profesiei de avocat, în urma încheierii contractului de asistență juridică.

Procesatori ai datelor

Datele cu caracter personal colectate se vor partaja doar în vederea exercitării profesiei de către procesatorii economici în vederea emiterii de facturilor și chitanțelor. 

Dreptul asupra datelor

Datele procesate prin intermediul site-ului aparțin exclusiv persoanelor ce accesează orice secțiune, dreptul de a le procesa aparține entități ce deține site-ul.

Principiile respectate în vederea colectării

În vederea prelucrării datelor cu caracter personal procesatorul va efectua colectarea cu respectarea legalității, în mod echitabil cât și în mod transparent în raport cu persoana vizată. Procesatorul colectează datele în scopul determinat și stabilit în mod explicit și legitim, obligându-se să nu prelucreze ulterior îndepliniri scopului datele cu privire la alte activități. Nivelul de colectare al datelor se va reduce la minim, în sensul în care vor fi procesate doar acele date pentru îndeplinirea scopului determinat și stabilit. Datele colectate vor fi stabilite în mod exact, iar în cazul în care este necesar acestea vor putea fi actualizate anterior momentului în care protecția datelor survine în baza unui alt temei juridic definit ulterior. Toate datele colectate vor fi securizate și se va asigura confidențialitatea în totalitate.

Conform prevederilor Regulamentului European 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal al persoanelor fizice precum și libertatea de circulație a prezentelor date, ținând cont și de abrogare a directivei 95/46/CE, prin prelucrare se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra respectivelor seturi de date atât în mod fizic cât și prin folosirea sistemelor automatizate precum colectarea, înregistrarea, structurarea, organizarea, adaptarea, modificarea sau stocarea, diseminarea sau orice procedeu confidențial și securizat.

Organismul de conducere și coordonare al procesatorului ce colectează și stochează datele este Uniunea Națională a Barourilor care își exercită competența de control prin Baroul Cluj-Napoca, astfel, în anumite situații datele cu caracter colectate prin prezentul sistem pot fi supuse transmiterii în mod confidențial și securizat organelor de conducere a profesiei.

Prin intermediu site-ului se procesează date doar cu consimțământul expres prevăzut de proprietarul acestora și în scopul legitim stabilit de părți.

Persoanele ale căror date se procesează sub orice formă prin intermediul site-ului au dreptul să solicite stergerea datelor, în acelaș timp având posibilitatea să solicite ca aceste date să fie puse la dispoziție în orice moment atât în format fizic sau electronic. Modalitatea de punere la dispoziție trebuie să fie efectuată sub o formă ușor de accesat.

După cum am precizat și mai sus, datele vor fi colectate numai în vederea îndeplinirii scopului ce se urmărește prin colectare. În cele mai multe cazuri datele colectate prin intermediul oricărei modalități de pe site vor fi stocate în scopul încheieri contractelor de asistență juridică, iar ulterior acestui moment, protecția juridică în vederea confidențialității se va face în temeiul contractului de asistență juridică.

Prin intermediul prezentului comunicat se realizează informarea în scopul de a oferi informații detaliate privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate.

Orice persoană ce inserează datele cu carcater personal pe site are dreptul de a obține confirmarea faptului că datele sale au fost prelucrate sau nu de către acesta, precum și dreptul de a afla dacă sunt stocate și în ce condiții. La cererea persoanei ce deține datele se poate elibera o copie în format electronic asupra datelor.

Rectificarea datelor cu caracter personal colectate reprezintă un drept ce îl are orice persoană a cărui date au fost colectate.

Un drept important din punct de vedere al regulamentului european îl reprezintă dreptul de a șterge datele cu caracter personal colectate. Acest drept care, din punct de vedere doctrinar a mai fost numit și dreptul de a fi uitat reprezintă posibilitatea persoanelor de a solicita ștergerea datele colectate în mod regulamentar anterior sau în cazul în care au fost colectate fără voia acestuia. Astfel, persoana interesată poate solicita stergerea datelor și uitarea lor de către administratorul site-ului. Mai mult decât atât, în cazul în care persoana care colectează datele i se solicită stergerea, aceasta are obligația de a opera eliminarea din baza de unde sunt stocate, însă îl acelaș timp în cazurile în care se impune unul dintre cazurile prevăzute de art. 17 din Regulamentul European, este în măsură să anonimizeze datele pentru folosirea lor în scopuri statice.

Persoana interesată are dreptul și la restricționarea prelucrării datelor, această prevedere se aplică în situații expres prevăzute și mai exact în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau în situația în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora.

Persoana interesată poate justifica în orice moment dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal. În această situație persoana îndreptățită să prelucreze datele nu desfășoară această activitate cu excepția situațiilor în care demostrează că are motive legitime care justifică prelucrarea datelor și care prevalează un interes superior.

Persoana îndreptățită are dreptul de a depune plângere cu privire la modul în care au fost colectate datele la Autoritatea Națională pentru Protecția datelor cu caracter personal și ulterior acestei sesizări instanței de judecată.

Persoana a căror date se procesează are dreptul de a retrage consimțământul oricând, efectele producându-se numai pentru viitor, prelucrarea ce a operat anterior retragerii consimțământului fiind în continuare valabilă.

Persoanele interesate de exercitarea oricărui drept și în acelaș timp de a obține informații cu privire la drepturilor lor se pot face la adresa de e-mail contact@infozilnic.ro.

>